Yazı

Ang mga kabiguan ng unyon na ito

Ang mga kabiguan ng unyon na ito Ang mga mapagmahal na kilos sa silid-tulugan ay responsibilidad din ng Taurus. Ipapakita ng magkasintahan na ito sa Virgo kung paano maging mas naaayon sa mga damdamin at emosyon. Sa kabilang banda, tuturuan ng Virgo ang Taurus na makinig in the masiyahan ang kanilang mga panloob na hangarin....